Öksüz ve Yetimin Duası

İslamda Öksüz ve Yetime Verilen Önem

Öksüz Ve Yetim Duası

İslam dini, Münimlerden yetimlerin gözetilmesini istemiş, onların mallarının haksız bir biçimde kullanımasını yasaklamıştır. Kur'an'da, "Ergenlik çağına erişinceye kadar yetimin malına onun iyiliği için olmadıkça dokunmayın" (En'am Suresi 52) Buyurulmaktadır. Efendimiz (sav) de bu konuda son derece hassas davranmış, birçok kez bu konu üzerinde durmuştur. O, bir hadisinde; "Helak edici olan yedi şeyden çekininiz!" buyurmuş da kendisine! "Ey Allah'ın Resulü bunlar nedir?" diye sorulmuş, Hz. Peygamber de: Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, haklı bir sebep olmaksızın Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymak, faiz Yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum gününde kaçmak, iffetli kadınlara zina iftirasında bulunmak cevabını vermiştir." (Ebu Davud, Vesaya, 10)

Yetimlere sahip çıkmak, onlara en güzel şekilde bakmak, Mü'minler için önemli bir soumluluktur. Hz. Peygamber (sav), " ...Yetimlerin ihtiyacına koşan, Allah yolunda savaşa giden askerlerle, gündüzün Oruç tutup, geceyi ibadetle geçiren gibidir." (Buhari, Edebü'l-Müfred, 59.)

"Allah Kur'an'da yetim hakkı üzerinde durmuştur: Gerçekten, yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar, çılgın bir ateşe gireceklerdir." (Nisa Suresi, 10)

Yine Ebû Hureyre (ra) yolu ile Peygamber (sav) şu hadis-i şerif rivayet etmiştir:

"Dul ve yetimlerin ihtiyacına koşan, Allah yolunda cihad edenlerle, gündüzün oruç tutup, geceyi ibadetle geçiren gibidir."

Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz (sav)

“Bir veya iki yetimi evine alarak yediren içiren ve onun meşakkatlarına sabır eden kimseyle cennette işaret ve orta parmak gibi bir arada olacağız.”

İbnu Abbâs (ra) rivayet edilen bir hadis te de: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dâhil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır."

Resulullah Efendimiz de yetimlerin hakkının korunması titizlikle durmuş ve yetim hakkı yiyenlerin dünya ahirette acı bir azapla karşılaşacaklarını söylemiştir:

"Müslümanlar arasında bir yetimi alıp yedirip içiren kimse affedilmeyecek bir günah işlememişse elbette Allah onu cennete sokacaktır."(Tirmizi)

“Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız.”

Hadisin ravisi Malik İbni Enes, -Peygamber Aleyhisselam’ın yaptığı gibi- işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.
Müslim, Zühd 42.

“Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır”.

Ahmed ibni Hanbel, Müsned, V, 250.

“Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah Teala onu mutlaka cennete koyar”.

Tirmizî, Birr 14.

Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:

Yetim Hakkındaki Hadisler

“Ben ve yanakları solmuş dul kadın, kıyamet gününde, yan yana iki parmak gibi beraber olacağız. Mevki ve güzellik sahibi bu kadın, kocasından dul kalmıştır. Kendini yetimlerine adamış ve bu durum onlar evleninceye, ya da ölünceye dek böyle devam etmiştir.”

İbn Mâlik (R.A) Ebû Dâvud (R.A)

Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:

“Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz.”

Ebû Mûsa (R.A) Taberânî (R.A)

“Bir kimse, akrabasından veya başkasından olan bir yetimi, yetim kendisini kurtarana kadar uhdesine alsa, o kimseye Cennet vacip olur.”

Ravi: Hz. Adiyy Ibni Hakem (R.A.)

“Üç kişiye kıyamet gününde Allah, Nazar etmez; onları tezkiye etmez ve onlar için elim bir azap vardır: Okuturken yetimi ezen hoca, ihtiyacı yok iken dilencilik yapan kimse, yaranmak için sultana dalkavukluk yapan adam. ”

Ravi: Hz. Ibni Abbas ((R.A)

Halkın içinde Allah’tan en uzak olan iki kimsedir: Birincisi, ümeranın meclisinde oturur da zulme ait sözlerinde onları tasdik eder. Diğeri ise çocukların muallimidir. Fakat onların hepsini ayni derecede eşit tutmaz. Ve yetimin hakki hususunda Allah’tan korkmaz.

Ravi: Hz. Ebu Umame (R.A)

Kalbinin yumuşamasını ve hacetinin görülmesini sever misin? Yetime Merhamet et, onun başını oksa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar ve hacetine erişirsin.

Ravi: Hz. Ebud Derda (R.A)

Namaz hususunda Allah’tan korkun. Namaz hususunda Allah’tan korkun. Namaz hususunda Allah’tan korkun. Köleleriniz hakkında da Allah’tan korkun. Su iki zaif hakkında da Allah’tan korkun; Dul kadın ve yetim çocuk.

Ravi: Hz. Enes (R.A)

Allah’a en Sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir.

Ravi: Hz. Ibni Omer (R.A)

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Öksüz ve Yetimin Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları